Med över tjugo års branscherfarenhet, varav tio som egen företagare, löser jag uppgifterna effektivt och proffessionellt. Till min hjälp har jag ett antal heltidsanställda maskinförare och vi åtar oss alla typer av uppdrag inom gräv, schakt och transporter. Mindre arbeten hos privatpersoner kan röra sig om nedläggning av jordvärmeslingor, infiltration, trekammarbrunnar och dikesrensning med mera. Naturligtvis kan man köpa material såsom, slang, grus, finsorterad matjord, trummor och brunnar genom mig.

Mvh,

Lars-Åke Jonsing